Σήμερα έφκαλες Νάμιν!!


Κανείς δεν αμφισβητεί την οπισθοχώρηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Το γεγονός όμως ότι στο δεύτερο δεν παίξαμε εξίσου καλά όπως το πρώτο δεν δίνει σε ΚΑΝΕΝΑ το δικαίωμα να μας κλέβει.

Αναστασίου στην μαύρη λίστα ήσουν από παλιά. Σήμερα όμως έφκαλες νάμιν!