“Απόν αντρέπεται….”

196

Τουλάχιστον οι άνθρωποι του Ερμή θα έπρεπε να ντρέπονται να πανηγυρίσουν το δεύτερο τους τέρμα.
Ήταν φανερό σε όλους πως έγινε φάουλ και δεν θα έπρεπε να μετρήσει. Ακόμη πιο άθλιο το γεγονός ότι κάποιοι χαίρονται με την αδικία.