Αθλητικός Ψυχολόγος


Όλα τα μεγάλα κλαμπ του κόσμου διαθέτουν αθλητικούς ψυχολόγους ακριβώς γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι άψυχο επάγγελμα και εξαρτάται άμεσα από τη ψυχολογία των παικτών. Γιατί δεν το εξετάζουμε και αυτό το σενάριο;