Απορία


Άραγε ποιες να είναι αυτές οι νέες μέθοδοι που θα ακολουθήσει η διοίκηση του Σωματείου και ως εκ θαύματος θα ανατραπεί το σκηνικό; Και αν οι διοικούντες είναι ικανοί και γνώστες αυτών των «νέων» μεθόδων γιατί δεν τους εφάρμοζαν ως τώρα; Οι απαντήσεις στο γήπεδο.