Καλή επ-ανάσταση


Με το δικό της ξεχωριστό τρόπο υποδέχτηκε την ανάσταση η ΘΥΡΑ 9

Του χρόνου λαμπρατζιά
στο σπίτι του ιωνά…

Καλή επ-ανάσταση αδέλφια…

kali ep-anastasi thira 9