Σφυροδρέπανο


To Σφυροδρέπανο του ΟΜΟΝΟΙΑτη

sfyrodrepano

Φωτογραφία που στάλθηκε από αναγνώστη μας και δεν χρειάζεται περεταίρω σχόλια