Θα συνεχιστεί (αποχή)


gate 9 apoxi

Η ΘΥΡΑ 9 λειτουργεί και παίρνει αποφάσεις δημοκρατικά και σύμφωνα πάντα με τις απόψεις των μελών της σε ανοικτές συγκεντρώσεις στο οίκημα της. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι οργανωμένοι ανακοίνωσαν συγκέντρωση για τα εγγεγραμμένα μέλη της κερκίδας μας με θέμα συζήτησης την αποχή από τα εκτός.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Σύμφωνα πάντως με το κλίμα και την διάθεση των οργανωμένων μας, η απόφαση για αποχή από τα εκτός θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτό φαίνεται πως δεν μπορεί να ανατραπεί και η πλειοψηφία των μελών θα επιχειρηματολογήσει για αυτό στην συγκέντρωση που θα γίνει την Τετάρτη (11 Μαρτίου) στο fan club η ώρα 19:30.