Τα ΠΗΓΑΔΑ(κια): Bob Marley 55-59

205

one love

Μιλώντας για λαστιχάριες…

“ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ”