Εκδήλωση μνήμης και τιμής (Πάφο)


neo fan club pafo

Eκδήλωση μνήμης και τιμής για το πολυτεχνείο στις 19:00 η ώρα στον σύνδεσμο της οργανωμένης μας κερκίδας στην Πάφο…

Χρέος του κάθε ΟΜΟΝΟΙΑτη να στηρίζει τις ιδεολογικού περιεχομένου εκδηλώσεις της οργανωμένης μας κερκίδας…

Τα συγχαρητήρια μας και στα αδέλφια στην Πάφο που κρατάνε την φλόγα του ΟΜΟΝΟΙΑτισμού αναμένη όσο μακριά και αν βρίσκονται…