Τα ΠΗΓΑΔΑ(κια) : Αναρχική θύρα-1


Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη
Των ανάρχων τα ιερά..