Ανακοινώθηκε η εκλογική για τους λίγους


Ανακοινώθηκε η εκλογική για τους λίγους από την επίσημη ιστοσελίδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Η εκλογική συνέλευση καθορίστηκε για την Παρασκευή 11 Απριλίου (ημέρα εργάσιμη!!!) η ώρα 17:00. Στην εκλογική συνέλευση δικαίωμα έχουν ΜΟΝΟ τα μέλη τα οποία εγγράφηκαν 3 μήνες πριν την ημερομηνία της εκλογικής. Δηλαδή για τα ήδη υπάρχων μέλη που γράφτηκαν τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από σήμερα.

Πιο κάτω η ανακοίνωση του Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε σημερινή του συνεδρία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως ορίσει την Εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, την Παρασκευή, 11 Απριλίου, στις 17:00. Ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι στην περίπτωση που προκύψει νωρίτερα ολοκληρωμένος συνδυασμός, ο οποίος θα δεσμεύεται ότι μπορεί να αναλάβει τα ηνία του Σωματείου και να περάσει επιτυχώς τα κριτήρια Μαρτίου, τότε θα επισπεύσει τον ορισμό της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και θα την ορίσει το συντομότερο δυνατό, με βάση της πρόνοιες του Καταστατικού του Σωματείου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη την Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου, προκειμένου να ενημερώσει για όλες τις ενέργειες που θα προγραμματίζονται όσο αφορά το οικονομικό.

Παρ’ όλα αυτά η προσπάθεια που γίνεται από ορισμένες ομάδες πρωτοβουλίας για εγγραφή νέων μελών θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί με το στόχο να παραμένει ο ίδιος. Αύξηση των μελών του Αθλητικού Σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας. Ο στόχος αυτός δεν περιορίζεται σε εκλογικές συνελεύσεις. Ο στόχος αυτός έχει πολλά οφέλη, κυρίως γιατί αυξάνει την δύναμη του Σωματείου και το δικαίωμα στο λόγο. Γενικές, Εκλογικές και Καταστατικές Συνελεύσεις γίνονται και θα γίνονται συχνά. Ας μπει περισσότερος κόσμος ενεργά στην μάχη για εκσυγχρονισμό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ