Ανακοίνωση Νομικού τμήματος για Μπουθόν

171

Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της ΦΙΦΑ κοινοποίησε χθες την απόφαση της στη προσφυγή του Ιάγο Μπουθόν κατά του Σωματείου μας.

Η Επιτροπή επιδίκασε στο ποδοσφαιριστή ποσό περίπου 130,000 ευρώ. Η απαίτηση του ήταν για πολύ περισσότερα. Η ΟΜΟΝΟΙΑ θα ζητήσει το αιτιολογημένο κείμενο της απόφασης και ακολούθως θα εφεσιβάλει την απόφαση στο CAS.

Η απαίτηση του Μπουθόν ήταν γνωστή στο Σωματείο και το ποσό είχε προσυπολογιστεί στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Σωματείου και υπό αυτή την έννοια δεν επιβαρύνει περαιτέρω τον προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή δεν θα επηρεάσει τη κριτήρια Μαρτίου 2014.