Σαν σήμερα: 1948 – Εγκαίνια ΟΜΟΝΟΙΑΣ


Γνωρίζετε τι έγινε σαν σήμερα? Όχι? Ούτε η διοίκηση μας, μην ανησυχείτε…

Σαν σήμερα, την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου του 1948 έγιναν τα εγκαίνια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ


Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 1948 έγιναν τα εγκαίνια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ο “Ανεξάρτητος” έγραψε σχετικά τα εξής:

“Σεμνά αλλά και επιβλητικά ετελέσθησαν χθες την πρωίαν εν Λευκωσία τα εγκαίνια του λαμπρού αθλητικού Σωματείου της πρωτεύουσης ΟΜΟΝΟΙΑ. Τα μέλη και πολλαί εκατοντάδες λαού παρηκολούθησαν την τελετήν. Το οίκημα του Σωματείου ήταν καταλλήλως διεκοσμημένον με αθλητικάς εικόνας και ελληνικάς σημαίας. Την έναρξιν της τελετής εκήρυξεν ο εκ των μελών του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας κ. Ματθαίος Παπαπέτρου ο οποίος κατεφέρθη δριμύτατα κατά των καπήλων του κυπριακού αθλητισμού και ηυχήθη εις το Σωματείον ΟΜΟΝΟΙΑ καθώς και εις την νεοϊδρυθείσαν κυπριακήν ερασιτεχνικήν ποδοσφαιρικήν ομοσπονδίαν ΚΕΠΟ, στάδιον λαμπρόν.

Ακολούθως εις το βήμα ανέβη ο Πρόεδρος της ΚΕΠΟ καθηγητής κ. Παυλος Ξιούτας. Η ομιλία του κ. Ξιούτα υπήρξεν εκτενής και εκάλυψε την ιστορίαν του αθλητισμού εκ των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερον συγκρίνας τα σημερινά χάλια εις τα οποία περιήγαγον τον αθλητισμόν οι δεξιόφρονες “φιλάθλοι” με το αθάνατο πνεύμα που εκυριάρχει εις τον αθλητισμόν της αρχαίας Ελλάδος. Το τέλος του λόγου του κ. Ξιούτα εκάλυψαν παρατεταμένα χειροκροτήματα. Μετά την ομιλίαν του κ. Ξιούτα η χορωδία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ υπο την διεύθυνσιν του κ. Γιερτζανίκ Μισιριάν έψαλλε διάφορα αθλητικά και εθνικά άσματα. Εν συνεχεία δε απήγγέλθησαν ποιήματα.

Την ΟΜΟΝΟΙΑ συνεχάρησαν διά τηλεγραφημάτων πλείστοι αθλητικοί συλλόγοι, ο κ. Σωτηράκης Μακρίδης εκ μέρους του “Κινύρα” Πάφου, ο δήμαρχος Λάρνακος κ Λύσος Σανταμάς κ.α. Μετά την τελετή επηκολούθησε αγών πετόσφαιρας μεταξύ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του Συλλόγου των “Φίλων της Αρμενίας”. Νικήτρια ανεδείχθη ομάς της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με 15-7, 16-14. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η ΟMONOIA κέρδισε σε φιλικό αγώνα το Νέο Αστέρα Μόρφου με σκόρ 2-0.”