Τα ΠΗΓΑΔΑ(κια): Μονό σκέττο ή μονό και όβερ..??

298

Άχαρο το μονό του 1.12 θα ποντάρω το 1.45 του μονού και του όβερ..

Μεχ μεχ μεχ