Βήμα Φιλάθλου: Γνωστός Ελαμίτης


Βήμα Φιλάθλου

Βήμα Φιλάθλου

Παιδιά
1)Η ΟΜΟΝΟΙΑ έπαιζε με τον άρη και έπρεπε να νικήσει( ο μεγάλος Άρσοφ έλεγε “Η ΟΜΟΝΟΙΑ πρέπει πάντα να νικά με 2-3 τέρματα διαφορά γιατί πάντα θα παίζει με παίχτη λιγότερο ή ενάντια σε 12 -13 παίχτες.
2) Η τακτική του καλού παιδιού δεν περνάει πλέον και οι διάφοροι OMONOIAτες που κρίνουν τους “αλήτες” να κάμουν κάτι οι ίδιοι ή να φκάλουν λίον σπάσμα.
3) Ο Τσούκκας ήταν λοχαγός μου το 2006 στο Λιοπέτρι και έβαλεν μου 5 μέρες φυλακή γιατί ήμουν σκοπιά με τη σιάρπα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
4) Είναι γνωστός ελαμίτης που το Παραλίμνι.

 

Δ.Ν | Βήμα Φιλάθλου | [email protected]