Τα ΠΗΓΑΔΑ(κια): Αιώνια μαθητές

152

Όταν τα κλείσετε δηλαδή τί..??

Θα είστε ενήλικοι μαθητές..? χαχαχα