Τα ΠΗΓΑΔΑ(κια): Εκώ τέν ξέρει καλό αιλλοινηκώ..


Πάλι ανεξεταστέος μαθητάκο..??