Τα ΠΗΓΑΔΑ(κια): What the f_ck?


Εκεί που νομίζεις ότι και καλά ξέμπλεξες με τον ηλίθιο, έρχεται από την εξωτερική ο ΠΑΝΗΛΙΘΙΟΣ (UFO)