Τα ΠΗΓΑΔΑ(κια): Τα σιελιόνια


Χίλιοι καλοί χωράνε σε μια κατηγορία που δεν περισσεύει κανείς. Τα πηγαδάκια της σελίδας μας σας στέλνουν πίσω στο χρόνο και ίσως πολύ περισσότερο στο μέλλον.

Τι μ@λάκες ρε.. …………….. τι μ@λάκες……