Επιστολή προς Ένωση. Μαουρή ηρέμησε….


Πιο κάτω παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή που μόλις έχει αποστείλει το Σωματείο μας στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου, μέσω της οποίας εξηγεί αναλυτικά τη θέση του όσο αφορά την υπόθεση της μετεγγραφής του Δημήτρη Χριστοφή.

“27/06/2013
ΚΥΡΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΟΥΡΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΦΑΞ: 23825658
ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ: 4

ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ
Αγαπητέ κ. Μαουρή,

ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ 19/06/13
Επικοινωνώ μαζί σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σημειώνω τα ακόλουθα:

Έχουμε λάβει την επιστολή σας και έχουμε σημειώσει το περιεχόμενο της. Πρόθεση ήταν να απαντηθεί νωρίτερα όμως λόγω απουσίας στο εξωτερικό και της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης του σωματείου μας αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Εν πάση περιπτώσει προκαταρκτικά σημειώνω ότι σε αυτό το στάδιο δεν επιθυμώ να σχολιάσω τις προσβλητικές και απαξιωτικές, για το σωματείο μας, δηλώσεις του προέδρου της ομάδας σας σε διάφορα μέσα ενημέρωσης που έγιναν σήμερα. Λυπούμαστε πραγματικά. Έχουμε την έντονη άποψη ότι το ζήτημα δεν επιλύεται με απειλές και ασφαλώς η κατάσταση πανικού που φαίνεται να έχει περιέλθει ο πρόεδρος σας δεν εξυπηρετεί οτιδήποτε.

Εμείς εξετάζουμε το θέμα ψύχραιμα με βάση το τι είναι δίκαιο, ορθό και λογικό και έχοντας κατά νου τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του σωματείου μας.
Επί της ουσίας.

Είναι η θέση μας ότι η ερμηνεία της παραγράφου 6 της επίδικης συμφωνίας ημερ. 05/06/2008 δεν δίνει οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση στην ΕΝΠ αφού η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή έγινε για ποσό κάτω των €900.000.

Για σκοπούς ευκολίας η επίδικη παράγραφος παρατίθεται κατωτέρω. Την έχω διαχωρίσει σε 2 υπο-παραγράφους για καλύτερη κατανόηση:

«6. Περαιτέρω συμφωνείται μεταξύ του Α Συμβαλλόμενου και του Β Συμβαλλόμενου ότι σε περίπτωση που ο Β Συμβαλλόμενος παραχωρήσει με μεταγραφή (transfer) τον Ποδοσφαιριστή σε οποιαδήποτε ομάδα του εξωτερικού για ποσό μεγαλύτερο των €900.000 (Εννιακοσίων Χιλιάδων Ευρώ) τότε ο Α Συμβαλλόμενος θα δικαιούται ποσοστό 20% επί οποιουδήποτε ποσού πέραν των €900.000 (Εννιακοσίων Χιλιάδων Ευρώ) το οποίο θα εισπράξει ο Β Συμβαλλόμενος ως δικαιώματα μεταγραφής (transfer fee) ή/και οποιασδήποτε άλλης μορφής δικαιώματα, με τον Α Συμβαλλόμενο να δικαιούται ελάχιστο όμως ποσό τις €200.000 (Διακόσιες Χιλιάδες Ευρώ) ανεξάρτητα του ύψους του ποσού της μεταγραφής. Το ποσό το οποίο θα δικαιούται ο Α Συμβαλλόμενος από την πιθανή μεταγραφή του Ποδοσφαιριστή ως οι πρόνοιες της παρούσας θα καταβάλλεται στον Α Συμβαλλόμενο αναλογικά (pro rate) με τον τρόπο είσπραξης του από τον Β Συμβαλλόμενο.»

Είναι σαφές ότι η πιο πάνω παράγραφος περιέχει αλληλοσυγκρουόμενες πρόνοιες.
Πριν όμως τις εξετάσουμε πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ πλήρωσε για τον ποδοσφαιριστή €800,000. Άρα ήταν λογικό τα μέρη να έχουν κατά νου ότι εάν ο Χριστοφή πωληθεί το ποσό πώλησης θα είναι πέραν των €800,000.

Η πρώτη ενότητα είναι ξεκάθαρη και αναφέρει ότι εάν μεταγραφεί ο ποδοσφαιριστής πέραν από €900,000 τότε η ΕΝΠ δικαιούται €20%. Άρα εάν η μεταγραφή είναι για €910,000 η ΕΝΠ δικαιούται €182,000. Εάν η μεταγραφή είναι για κάτω από €900,000 τότε η ΕΝΠ δεν δικαιούται οποιοδήποτε ποσό.

Η δεύτερη ενότητα αναιρεί την πρώτη αναφέροντας ότι η ΕΝΠ «δικαιούται ελάχιστο όμως ποσό τις €200.000 (Διακόσιες Χιλιάδες Ευρώ) ανεξάρτητα του ύψους του ποσού της μεταγραφής»
Αυτό σημαίνει ότι εάν ποδοσφαιριστής πωληθεί για €900,000 τότε η ΕΝΠ δικαιούται €200,000.
Τίθενται 2 ερωτήματα:

1.Πότε ισχύει το 20% και ποτέ το ελάχιστο ποσό των €200,000;
2.Για ποιο ποσό ισχύει το ελάχιστο των €200,000; Ισχύει για οποιοδήποτε ποσό ή συνδέεται με τις €900,000;

Δηλαδή, εάν η μεταγραφή είναι για €900,000 το 20% είναι €180,000 ενώ το €200,000 είναι κατά €20,000 μεγαλύτερο. Άρα κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το ποσό σε τέτοια περίπτωση είναι €200,000.

Εάν η μεταγραφή είναι €1,500,000 τότε το 20% είναι €300,000 άρα και εδώ είναι λογικό να ισχύει το 20% και όχι το €200,000.

Τι γίνεται όμως εάν η μεταγραφή είναι για €100,000;

Ήταν η πρόθεση των μερών ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ θα έπρεπε να δώσει τις €100,000 στην ΕΝΠ και να πληρώσει και €100,000 από τη τσέπη για να συμμορφωθεί με τον όρο των €200,000;

Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι τέτοιο οδηγεί σε γελοία και παράλογα αποτελέσματα. Πως είναι δυνατόν να συμφωνείς να πληρώσεις πριμ μεταγραφής όταν πωλήσεις τον ποδοσφαιριστή για πόσο κάτω από εκείνο που τον αγόρασες;

Κατά συνέπεια η ορθή και λογική ερμηνεία είναι ότι υπάρχει σιωπηρός όρος στη συμφωνία ότι το ελάχιστο των €200,000 ισχύει μόνον όταν η μεταγραφή είναι μεταξύ €900,000 με €999,999 ενώ από εκεί και πέρα ισχύει το 20%. Από τη στιγμή που το σωματείο μας δαπάνησε €800,000 για την αγορά του ποδοσφαιριστή σε ηλικία 20 ετών θα ήταν αδιανόητο να συμφωνήσει, ούτε αναμένεται από την ΕΝΠ να απαιτούσε, πριμ μεταγραφής σε περίπτωση πώλησης με αντάλλαγμα λιγότερο από το ποσό αγοράς.

Αυτό το γεγονός είναι τόσο προφανές και ξεκάθαρο που διερωτάται κάποιος γιατί να υπάρχει τόση συζήτηση. Απόδειξη τούτου είναι ότι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία οδηγεί σε παράλογα αποτελέσματα όπως αυτό που ανάφερα πιο πάνω.

Ανεξάρτητα όμως από αυτό ήταν και παραμένει η θέση του σωματείου μας ότι η ΕΝΠ είναι ένα σωματείο με το οποίο έχουμε άριστες σχέσεις, εκτιμούμε ιδιαίτερα και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να δημιουργήσουμε άσχημο προηγούμενο.

Για αυτό το λόγο εξάλλου δεν προσπαθήσαμε να εξεύρουμε άλλους τρόπους εξουδετέρωσης της μεταξύ μας συμφωνίας, που όπως γνωρίζετε υπήρχαν. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να δίναμε το ποδοσφαιριστή δανεικό για 1 χρόνο.

Αντίθετα, παρά το ότι δεν είχαμε συμβατική δέσμευση, έγινε επίσημη πρόταση στην ΕΝΠ για καταβολή ποσού περί των €100,000 που ο πρόεδρος σας απέρριψε. Επίσης σας έγινε πρόταση για καταβολή ποσού περίξ των €200,000 σε συνδυασμό με την περίπτωση Αρτυματά για την οποία ενώ υπήρξε αρχική προφορική συμφωνία στο τέλος υπαναχωρήσατε με τη δικαιολογία ότι θέλετε όλα τα λεφτά μετρητά αντί με δόσεις.

Τέλος το αβάσιμο των θέσεων σας διαφαίνεται και από το ότι ζητάτε με την επιστολή σας όλο των ποσό των €200,000 σε μετρητά ενώ η συμφωνία μας προνοεί ότι αυτό θα πληρωθεί αναλογικά με τη πληρωμή του ποσού της μεταγραφής. Αφού λοιπόν γνωρίζετε το ποσό της μεταγραφής και τον τρόπο πληρωμής γιατί σκόπιμα παραγνωρίζετε αυτή τη «λεπτομέρεια» και ζητάτε όλα τα λεφτά εφάπαξ; Η μήπως ό,τι μας συμφέρει;

Αγαπητέ κ. Μαούρη,

Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι μεγάλο σωματείο και ως τέτοιο συμπεριφέρεται σοβαρά και υπεύθυνα. Η παρούσα διοίκηση δεν έχει ανάγκη να κάνει καουμποιλίκια ή εξυπνάδες για να ξεγελάσει κανένα. Δυστυχώς από τη πρώτη στιγμή επιδείχθηκε ένα ακατάσχετο άγχος από πλευράς ΕΝΠ για αυτή την υπόθεση και λίγο ή πολύ θέλατε να πληρωθείτε πριν καν γίνει η μεταγραφή! Οι διαρροές στα μέσα ενημέρωσης και η δήθεν έκφραση οργής από παράγοντες σας είναι ενδεικτικά της στάσης που ακολουθήθηκε.

Εμείς, παρά το ότι δεν έχουμε συμβατική δέσμευση, θέλουμε να εξεύρουμε μία λύση διότι δεν θέλουμε να έχουμε εκκρεμότητες με την ΕΝΠ και τον κόσμο του Παραλιμνίου τον οποίο σεβόμαστε και εκτιμούμε ιδιαίτερα.

Για αυτό το σκοπό σας καλούμε άμεσα σε συνάντηση για επίλυση του θέματος. Σε διαφορετική περίπτωση τη διαφορά μας θα την επιλύσουν τα αρμόδια σώματα.

Ευχαριστώ για την συνεργασία,

Με τιμή,
Χριστόφορος Χριστοφή, Δικηγόρος
Γενικός Γραμματέας
Αθλητικό Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας”.