Ειδοποίηση για καταστατική και γενική συνέλευση


anoikti sigkentrwsh omonoias

anoikti sigkentrwsh omonoias

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013, στις 17:00 στην Διεθνή Κρατική Έκθεση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού του Σωματείου απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε και όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Σημειώνεται επίσης ότι με βάση το άρθρο 38 του Καταστατικού, Καταστατική Γενική Συνέλευση, είναι η ψηφίζουσα ή τροποποιούσα το Καταστατικό, η οποία συνέρχεται κατά τον ίδιον τρόπο ως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

Εάν στη Καταστατική Γενική Συνέλευση θα ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού με σκοπό τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία του ήμισυ τουλάχιστον των μελών πλέον ενός και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Για λήψη απόφασης για μεταβολή σκοπού του Σωματείου απαιτείται η συναίνεσης των τριών τετάρτων των μελών του Σωματείου.

Κάθε μέλος που επιθυμεί να υποβάλει εισήγηση για τροποποίηση του Καταστατικού παρακαλείται από την υποβάλλει με email στο [email protected] ή στο φαξ 22377496.

Οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου επιθυμεί να ζητήσει το υφιστάμενο Καταστατικό του Σωματείου παρακαλείται να αποστείλει σχετικό email στη διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22377496.

Δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη.

Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι το προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση. Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Παρουσίαση πρότασης για καταστατικές αλλαγές προτεινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο και επεξήγηση τους.

2. Συζήτηση/Έγκριση.

3. Κατάθεση καταστατικών αλλαγών που προτείνουν μέλη του Σωματείου.

4. Συζήτηση/Έγκριση.

Χριστόφορος Χριστοφή

Γενικός Γραμματέας

Αθλητικό Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας

10/06/2013

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013, στις 19:00 στην Διεθνή Κρατική Έκθεση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού του Σωματείου απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε και όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Κάθε μέλος που επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης πρέπει να το ζητήσει γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο 3 μέρες πρίν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν θα το εγγράψει ή όχι. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη θέματα που ζητούνται από το 1/3 των μελών.

Δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη.

Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι το προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση. Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

5. Κατάθεση της Έκθεσης Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Κατάθεση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Σωματείου

7. Συζήτηση

8. Συζήτηση θεμάτων τα οποία ενέγραψαν μέλη του Σωματείου όπως προβλέπεται στο Καταστατικό.

Χριστόφορος Χριστοφή

Γενικός Γραμματέας

Αθλητικό Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας

10/06/2013