Ήταν πάντα αμερόληπτος


Ναι ναι.. η διαιτησία στην Κύπρο ήταν πάντα αμερόληπτη. Εξάλλου όλοι οι αποελίστες συμφωνούν πως οι τίτλοι δεν κρίθηκαν ποτέ στις διαιτησίες. Η γνωστή καραμέλα που έμαθαν να πιππιλούν από μικροί, αφού τους δασκάλεψαν πάππου προς πάππου πως μόνο έτσι θα μπορούν να νιώσουν έστω λίγη περηφάνια για τις όποιες κατακτήσεις τους.

Προκατειλημμένοι οι ΟΜΟΝΟΙΑτες, κλαμένοι και βλέπουν συνεχώς φαντάσματα.

Αυτός ο κύριος εκτός από χρόνια διαιτητής ήταν και πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας σε ένα καθόλα καθαρό (για τους αποελίστας) Κυπριακό πρωτάθλημα.

Ο Γιώργος Πάπουτσος συνεχίζει να αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Αφού η φωτογραφία του στην Δυτική κερκίδα σε παιχνίδι του αποέλ μαζί με τον Λούι Λοίζου ήταν “φαντασίωση” των προκατειλημμένων ΟΜΟΝΟΙΑτών.