Του Χ”λιασή ο “φούσκος”


xatziliasis

xatziliasis

Τι είχαμε προχθές στο εξοχικό; Πάνω που έβριζαν οι ανορθωσιάτες το Φοίβο και τους λοιπούς λαστιχάριες στα επίσημα, για το τσίγκενο και την παράγκα τους  ο γνωστός γελωτοποιός ολόκληρης της ποδοσφαιρικής Κύπρου ΧατζίΡαούφ, ήθελε να γελάσει ειρωνικά.

Τι τα ήθελε; Βρήκαν την αφορμή οι ανορθωσιάτες που ήταν εκεί κοντά στα επίσημα, να τρυπώσουν μπροστά του και ΝΑΙ ο Χατζιλάστιχος έφαεν κάμποσους φούσκους. Μερικοί από αυτούς ήταν και δυνατοί σας το επιβεβαιώνουμε.

Ρωτήστε και τους ψαγμένους αν δεν πιστεύεται εμάς. Ο Χ”Λιασής πάντως μας πιστεύει..