Επιστολή προς την Κ.Ο.Π.


Η ΟΜΟΝΟΙΑ έχει αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΚΟΠ, την Εκτελεστική Επιτροπή και στην Επιτροπή Διαιτησίας, εκφράζοντας τη δυσφορία της σχετικά με τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί, για τον ορισμό των διαιτητών της αυριανής αναμέτρησης της ομάδας μας.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα γεγονότα που αφορούν το πιο πάνω θέμα. Η ΟΜΟΝΟΙΑ απαιτεί από την ΚΟΠ όπως διερευνήσει σοβαρά και διεξοδικά το όλο ζήτημα. Στο παρών στάδιο κρίνουμε σκόπιμο να μην επεκταθούμε περαιτέρω.