Στοχεύει τα “1000” και η 9 Θεσσαλονίκης


salonica gate 9 fans

salonica gate 9 fans

Mέσα από αυτό τον δύσκολο αγώνα που δίνει ο κάθε ΟΜΟΝΟΙΑτης για την σωτήρια του σωματίου μας δεν θα μπορούσε να λείπει ο δικός μας οβολός, το δικό μας όνομα από αυτή την προσπάθεια. Μετά από συνεδρία του συνδέσμου μας αποφασίστηκε όπως από τα σήμερα μέχρι και το τέλος Μαρτίου θα δίνουμε την δική μας εισφορά ώστε να μαζέψουμε το ποσό των 1000 ευρω.

Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλουμε στην υλοποίηση της προσπάθειας του σωματείου μας, με αποτέλεσμα την καταγραφή του ονόματος «Gate 9 Salonica» στο Μνημείο που θα ανεγερθεί στο «Ηλίας Πούλλος». Όλοι για όλους και όλοι για την ΟΜΟΝΟΙΑ.

Gate 9 Salonica