Και η Μουταγιάκα στη προσπάθεια


Η Μουταγιάκα θα αγοράσει τουβλούι στο μνημείο που θα αναγερθεί στο”Ηλίας Πούλλος”.

Μήνυμα στο Facebook:
Στόχος να βρεθούμε 50 Μουτταϊτες να δώσουμε απο 20 ΕΥΡΩ και να τα παραδώσουμε στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Τα ονόματα θα γραφτούν σε κάδρο μαζί με φωτογραφία απο το τουβλούι στο οίκημα της Α.Ε.Μ.

Όποιος ενδιαφέρετε να βοηθήσει, επικοινωνεί με τον Marios Charalampous.