Οικογενειακές Ιστορίες: Νίκος Χρυσάνθου


Οικογενειακές Ιστορίες: Νίκος Χρυσάνθου. Λησμόνησε μεταξύ άλλων το προδοτικό 1974, το 1999 και τις μετοχές στη “Δήμητρα” το 2004 και τα πετρέλαια για τους Άγγλους και αναπαύτηκε το 2013 ζητώντας mea cupla για το τι θα ακολουθήσει.