Μα δεν τα παρατάμε..


Μάθαμε να χάνουμε, μάθαμε τις ήττες αλλά δεν μάθαμε ποτέ να λυγίζουμε και να τα παρατάμε