Ζητά Οικονομικό Διευθυντή το σωματείο


anakoinwseis-omonoias

anakoinwseis-omonoias

Το Αθλητικό Σωματείο Ομόνοια Λευκωσίας, ζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Οικονομικός Διευθυντής

Περιγραφή Θέσης
• Προΐσταται του Λογιστηρίου και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου της Ομόνοιας, καθώς και για τον προγραμματισμό, συντονισμό και αποτελεσματική διεξαγωγή των λογιστικών εργασιών του σωματείου.
• Υπεύθυνος για την τήρηση των κατάλληλων λογιστικών βιβλίων και τον καταρτισμό των τελικών λογαριασμών.
• Ετοιμάζει μηνιαία ισοζύγια και στατιστικούς πίνακες τα οποία υποβάλλει προς τη Γενική Διεύθυνση.
• Ετοιμάζει και συμφιλιώνει τους λογαριασμούς του σωματείου τους οποίους υποβάλλει προς τη Γενική Διεύθυνση.
• Εφαρμόζει διαδικασίες καθημερινής λειτουργίας ανά τμήμα, ώστε να εξυπηρετείται το κεντρικό μοντέλο οικονομικής παρακολούθησης.
• Ανάπτυσσει συστήματα εσωτερικού ελέγχου.
• Συσκέπτεται με τη Γενική Διεύθυνση για την οικονομική κατάσταση του σωματείου.
• Υποβάλλει εισηγήσεις για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας του τμήματος του.
• Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν

Προφίλ Υποψηφίου
• Μέλος ενός από τα αναγνωρισμένα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος που έχει εγκριθεί ως ισότιμο από το Υπουργείο Οικονομικών και τρία (3) με πέντε (5) χρόνια υπηρεσία σε παρόμοια θέση ή σε ελεγκτικό γραφείο
ή
• Πανεπιστημιακό Πτυχίο, Τίτλος, Πτυχίο Κολεγίου αναγνωρισμένου από το ΚΥΣΑΤΣ ισότιμο προς Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου ή ισότιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστο από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική ή άλλα συναφή και πέντε (5) χρόνια υπηρεσία σε παρόμοια θέση ή σε ελεγκτικό γραφείο
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
• Γνώση κριτηρίων UEFA (Club licensing & Financial Fair Play Regulations).
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, αξιοπιστία, διοικητική και οργανωτική ικανότητα.
• Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Ικανότητα για σύναψη και διατήρηση καλών σχέσεων με τους αξιωματούχους, το προσωπικό και τα μέλη του Σωματείου και το κοινό γενικά.

Βιογραφικά συνοδευόμενα απο επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την Παρασκευή 25/01/2013 και ώρα 13:00.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε μόνο με υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέγχωση, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

www.omonoia.com.cy | επίσημη ιστοσελίδα Ομόνοιας