Ειδοποίηση για έκτακτη Γενική Συνέλευση


Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27/01/2013 και ώρα 10:00 στο ξενοδοχείο Χίλτον Πάρκ στη Λευκωσία.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών, από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 37 του Καταστατικού του Σωματείου το οποίο προνοεί:

«37. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για σοβαρά θέματα ή όταν το ζητήσουν γραπτώς το 1/5 των μελών.».

Αντικείμενο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι το οικονομικό θέμα και άλλα σοβαρά θέματα που απασχολούν το Σωματείο. Θα γίνει ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ληφθούν αποφάσεις από τα μέλη του Σωματείου στα θέματα που θα τεθούν προς ψήφιση.

Η εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν είναι Καταστατική, ούτε Εκλογική. Καταστατική Γενική Συνέλευση θα οριστεί εντός Φεβρουαρίου 2013 σε ημερομηνία που θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27/01/2013 και θα εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού του Σωματείου απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε και όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Προς ενημέρωση αναφέρεται ότι από τις 261 αιτήσεις μελών που εγκρίθηκαν μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2012, μόνο 120 άτομα έχουν προσέλθει στο Σωματείο για να καταβάλουν την συνδρομή τους και να εγγραφούν ως μέλη.

Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.

Χριστόφορος Χριστοφή
Γενικός Γραμματέας
Αθλητικό Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας
10/01/2013