Αιμίλιε γερά τραγούδα δυνατά


.. από του παραδείσου την Θύρα την 9

Όσα χρόνια κι αν περνάνε – Αιμίλιε δεν σε ξεχνάμε 27-12-07.