Θυρα 9 Αθήνας για τον Αλέξη.


gate 9 athens for alexis

Η ΘΥΡΑ 9 Αθηνας δεν ξέχασε ούτε και φέτος τον Αλέξη. Δείτε την φωτογραφία με τη λιτή αφιέρωση για το μικρό στο τόπο του εγκλήματος.

gate 9 athens for alexis