Περί Οκκά και σωματείων νόμοι


okkas_diaskepsi

okkas_diaskepsi

Ο περί σωματείων και ιδρυμάτων νόμοι 57/1972 στο άρθρο 17 αναφέρουν μεταξύ άλλων τούτα.

Στο άρθρο 17 αναφέρονται τα καθήκοντα και οι εξουσίες της διοικήσεως καθώς και η ευθύνη των μελών και του σωματείου. Στο άρθρο 17(4) αναφέρεται ότι:

(4) Το σωματείον ευθύνεται εκ των πράξεων ή παραλείψεων των αντιπροσωπευόντων αυτό oργάνων, εφ’ όσον η πράξις ή η παράλειψις έλαβε χώραν κατά την εκτέλεσιν των ανατιθεμένων εις αυτά καθηκόντων και συνεπάγεται υποχρέωσιν αποζημιώσεως. Ευθύνεται επί πλέον εις ολόκληρον και το υπαίτιον πρόσωπον.

Έτσι λοιπόν αν τα γεγονότα της πρωτόδικης απόφασης δεν ανατραπούν κατ´ ουσιαν εις περίπτωση εφεσης τότε το σωματείο έχει υποχρέωση αποζημίωσης και/η κάλυψη της ζημιάς (δηλ του Οκκα) προσωπικά όσον αφορά το κατ´ ουσιαν μέρος η απόφαση είναι σωστή δυστυχώς για το σωματείο μας.

Όμως σημαντικότερη για το σωματείο μας είναι η το σκέλος του άρθρου που αφορά την εις ολόκληρο ευθύνη του υπαιτίου προσώπου. Εις ολόκληρων έννοια απαντάτε ευθύνη για ολόκληρη τη ζημιά με την προσωπική ευθύνη του υπαιτίου μέλους.

Η απόφαση της Ε.Ε.Δ. Βρίσκει ότι αποκλειστική ευθύνη για την καταγγελία της συμφωνίας του σωματείου με τον Οκκα έχει το σωματείο μέσω των / της Διοίκησης και/ή του προέδρου .

Η διοίκηση η σημερινή έπρεπε να στραφεί αναγωγικά μέσω μιας υπάρχουσας διαδικασίας ακόμη και μετά την έκδοση της απόφασης προς τον τότε πρόεδρο ή Δ.Σ ώστε ως υπαίτιους για τη ζημία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να τους καλέσω να την αποκαταστήσουν.