Ανακοίνωση Δ.Σ αναφορικά με τα μέλη του σωματείου


melh omonoias

melh omonoias

Το ΔΣ ενημερώνει τα μέλη του σωματείου ότι αντιλαμβανόμενο την δύσκολη οικονομική συγκυρία που υπάρχει αλλά και τις όποιες αδυναμίες έχουν παρατηρηθεί στην είσπραξη της συνδρομής μέλους, έχει αποφασίσει να διαγράψει τις καθυστερημένες οφειλές μέχρι και την 31/12/2010. Πλέον καθυστερημένες οφειλές θεωρούνται οι μηνιαίες συνδρομές από την 1/1/2011 μέχρι και σήμερα. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη του σωματείου μας, όπως τακτοποιήσουν τις καθυστερημένες συνδρομές τους μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ταυτόχρονα να ενεργοποιηθεί η παρουσία τους στα δρώμενα του σωματείου.

Για την τακτοποίηση των οφειλών, το λογιστήριο του σωματείου, έχει την ευχέρεια να καταλήξει σε διακανονισμό με το κάθε μέλος για σταδιακή καταβολή των οφειλομένων μέχρι και σε 12 μήνες. Σε περίπτωση που το ζήτημα της καταβολής των καθυστερημένων συνδρομών δεν καταστεί κατορθωτό να διευθετηθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει σχετική πρόνοια του καταστατικού που προνοεί διαγραφή των μελών που οφείλουν άνω των 12 μηνών καθυστερημένες συνδρομές, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Για διευκόλυνση των μελών μας υπάρχει σχετικό έντυπο «τραπεζικής εντολής» στα γραφεία του Σωματείου μας στην οδό Καρπενησίου 18Β στην Λευκωσία, για μηνιαία τακτοποίηση της συνδρομής τους χωρίς καθυστερήσεις. Επίσης τα μέλη μας μπορούν να περάσουν από τα γραφεία του Σωματείου για καταβολή των συνδρομών τους ή να επικοινωνήσουν με τον εισπράκτορα του σωματείου κ. Γιάννη Μιχαηλίδη στο 99436330.

Ταυτόχρονα ενημερώνουμε ότι μέλη που έχουν εγκριθεί εντός του 2012, οφείλουν όπως άμεσα διευθετήσουν την εγγραφή τους στο μητρώο του σωματείου για να ενεργοποιήσουν την ιδιότητα τους. Σε διαφορετική περίπτωση αν η εγγραφή δεν γίνει εντός του έτους, δεν θα μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο μελών.