Παρουσίαση κριτηρίων UEFA


Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των κριτηρίων UEFA που εμπίπτουν στον έλεγχο οικονομικών κριτηρίων 30 Σεπτεμβρίου 2012.Ο Διευθυντής του Εθνικού Σχεδίου Κριτηρίων UEFA κ. Νίκος Νικολάου παρουσίασε και επεξήγησε τα κριτήρια αρχικά στους εκπροσώπους των Σωματείων, Α’ Κατηγορίας και στη συνέχεια στους εκπροσώπους των Σωματείων Β’ Κατηγορίας.

Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που τα Σωματεία Β΄ Κατηγορίας θα περάσουν από τη διαδικασία ελέγχου οικονομικών κριτηρίων Σεπτεμβρίου.Ο έλεγχος Σεπτεμβρίου αφορά καθυστερημένες οφειλές σε νυν υπαλλήλους των ομάδων (κυρίως τους ποδοσφαιριστές) και εκκρεμότητες που υπάρχουν με πρώην υπαλλήλους, οφειλές μεταξύ Σωματείων για μεταγραφές καθώς και τις οφειλές προς το Κράτος.

Χρονοδιάγραμμα για Σωματεία Α’ Κατηγορίας:

Το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2012 τα Σωματεία θα πρέπει να συμπληρώσουν και να επιστρέψουν στην ΚΟΠ τα σχετικά έντυπα τα οποία έχουν ήδη παραλάβει.
Η Επιτροπή Κριτηρίων UEFA της ΚΟΠ θα ελέγξει τους φακέλους των Σωματείων την εβδομάδα 19-26 Οκτωβρίου και στις 2 Νοεμβρίου 2012, ο Διευθυντής του Εθνικού Σχεδίου Κριτηρίων κ. Νίκος Νικολάου θα υποβάλει τις εισηγήσεις του στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή.

Η απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για τα αποτελέσματα του ελέγχου αναμένεται στις 9 Νοεμβρίου.
Τα Σωματεία που θα διαφωνήσουν με το αποτέλεσμα του ελέγχου, έχουν δικαίωμα έφεσης η οποία θα πρέπει να υποβληθεί εντός πέντε ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής.

Πηγή:cfa.com.cy