6 κεκλεισμένων


Ο κ. Κωνσταντινίδης  ξεστόμισε δυστυχώς την χειρότερη ατάκα της ανοικτής συγκέντρωσης. Θα μπορούσαμε να εξοικονομούσαμε 1.5 εκατομμύριο αν δεν είχαμε 6 κεκλεισμένων…

Πολύ απλά:

15  κεκλεισμένων = Αγκίρε