Νικόλας Χριστοδούλου: “Διαφάνεια ή Αφάνεια”


xristodoulou_nikolas

Μέρος Α’: Τί λένε οι αριθμοί;

Το δεύτερο μέρος της επεισοδιακής Γενικής Συνέλευσης του αθλητικού σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012, στο ξενοδοχείο Hilton Park. Στο κείμενο που ακολουθεί (στο εξής θα το αποκαλώ Μέρος Α’: Τί λένε οι αριθμοί;), προσπάθησα σύντομα και χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα, να θέσω πρώτα τα ερωτήματα μου σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις του σωματείου και στη συνέχεια να παραθέσω τη δική μου εκτίμηση σε σχέση με την παρούσα οικονομική κατάσταση και τα οικονομικά κριτήρια της ΟΥΕΦΑ. Η πληροφόρηση θα ήταν όντως ευαίσθητη, αν οι αριθμοί δεν είχαν ήδη κυκλοφορήσει σε φυλλάδες και άρθρα αθλητικογράφων. Έχω συνειδητοποιήσει εκ των προτέρων την πιθανότητα, κάποιοι να με κατηγορήσουν ότι εξυπηρετώ αλλότρια συμφέροντα και να αμφισβητήσουν τις αγνές μου προθέσεις. Ας είναι. Το συμπέρασμα είναι ότι για να σωθεί η ΟΜΟΝΟΙΑ χρειάζεται τον κόσμο της και για να βοηθήσει ο κόσμος της χρειάζεται να ξέρει την αλήθεια. Το Μέρος Β’, που θα ακολουθήσει σύντομα, θα περιλαμβάνει πολύ επιγραμματικά, την εισήγηση μου, όσον αφορά τον πιθανό τρόπο που δύναται να ξεπεράσει η ΟΜΟΝΟΙΑ το δυσβάστακτο οικονομικό της χρέος.

Α. Διευκρινίσεις περί των αριθμών

Η μερική ενημέρωση  από το πρώτο μέρος της Γενικής Συνέλευσης γέννησε τα πιο κάτω ερωτήματα (παρόλο που θα προσπαθήσω να υποβάλλω τα συγκεκριμένα ερωτήματα στους ελεγκτές του σωματείου, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα λάβω τεκμηριωμένες και ικανοποιητικές απαντήσεις):

 1. Η αύξηση των εισοδημάτων του σωματείου σε σχέση με το παρελθόν, οφείλεται στην εισφορά των €5εκ. περίπου Χρειάζονται διευκρινίσεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη εισφορά σε ότι αφορά τα πιο κάτω:

  1. Προέρχεται από μία πηγή ή πολλές;

  2. Ποια ήταν η χρονική στιγμή της συγκεκριμένης εισφοράς;

  3. Έχει καμία σχέση η συγκεκριμένη εισφορά με την υποχρέωση του σωματείου, όπως οι μέγιστες ζημιές ενός έτους, να είναι κάτω από τα €2εκ. ή όπως οι συνολικές μέγιστες ζημιές των δύο πρώτων χρόνων να μην ξεπερνούν τα €5εκ., σύμφωνα με τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ;

  4. Σύμφωνα με τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ, κάποια από τα έσοδα ενός σωματείου επιτρέπονται για σκοπούς τήρησης των κριτηρίων της και κάποια άλλα όχι. Η συγκεκριμένη εισφορά περιλαμβάνεται μέσα στα επιτρεπόμενα έσοδα;

  5. Εάν όχι, αυτό σημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ,  που πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, θα πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον στο μισό; Εάν ναι, θα υπάρξουν πραγματικές εισροές λεφτών στα ταμεία του σωματείου ή απλώς η εισφορά θα συσχετίζεται με τη διαγραφή προηγούμενου χρέους;

  6. Ποια η σχέση, αν φυσικά υπάρχει σχέση, μεταξύ της συγκεκριμένης εισφοράς και της μείωσης της οφειλής προς μέλος του Δ.Σ.;

  7. Ποια η κίνηση του λογαριασμού «Δάνεια μελών Δ.Σ.»;

 1. Με ποια λογική, η επιπρόσθετη χορήγηση των €2εκ. δεν εξασφαλίσθηκε σε μακροπρόθεσμο δανεισμό (αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανείου από €150χιλ. σε €2.150χιλ.); Παρεμπιπτόντως με ποια εξασφάλιση δόθηκε η συγκεκριμένη χορήγηση;

 1. Ποια ήταν η λογιστική εγγραφή σε ότι αφορά την προπληρωμή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της περιόδου 2013 -16 από την εταιρεία PRIMETEL;

 1. Ποια η παρούσα κατάσταση του ακινήτου στις Χαλεπιανές (υποθηκευμένο, για τι ποσό, όροι δανειοδότησης, πρόσφατη εκτιμημένη αξία);

 1. Που οφείλεται το γεγονός ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ, με έτος ίδρυσης το 1948, μέχρι και την 31/05/2009 διαφαίνεται να είχε συσσωρευμένη ζημιά περίπου €3εκ. (κάποιες πληροφορίες μιλάνε για €4.9, που μειώθηκε μετά την επανεκτίμηση των Ακινήτων προς επένδυση), ενώ σήμερα η συσσωρευμένη ζημιά πλησίασε τα €20εκ.; Δεν είναι ευθύνη του εκάστοτε Δ.Σ. η σωστή οικονομική διαχείριση του σωματείου;

 1. Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40, η γη στην Οδό Παπανικολή 5, Λευκωσία, θα πρέπει να επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Η τελευταία εκτίμηση που έγινε στις 31/05/2011 υπολογίζει την αξία του ακινήτου στα €2.740χιλ. Ποια ήταν η εκτίμηση του συγκεκριμένου ακινήτου στις 31/05/2012;

 1. Αν θεωρήσουμε σαν δεδομένο ότι την παρούσα χρονιά, τα έσοδα και τα έξοδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα είναι ισοσκελισμένα, μπορείτε να μας εξηγήσετε τον τρόπο πληρωμής τόσο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του σωματείου που ανέρχονται στα €12.5εκ. περίπου, όσο και της πληρωμή του προϋπολογισμού της φετινής χρονιάς; Μπορείτε επίσης να μας διαβεβαιώσετε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση των οφειλών του σωματείου προς τους αθλητές  του αλλά και τους διάφορους άλλους πιστωτές, το σωματείο θα περάσει αλώβητα το σχετικό τεστ;

 1. Έχω την εντύπωση, ότι με βάση την παρούσα οικονομική κατάσταση, το σωματείο δεν πληροί δύο τουλάχιστον από τους τέσσερεις αριθμοδείκτες των κριτηρίων της ΟΥΕΦΑ. Ο ένας αφορά το αρνητικό αποθεματικό και ο άλλος την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (η συγκεκριμένη αρχή θεωρεί σαν δεδομένο ότι το σωματείο θα συνεχίσει να είναι βιώσιμο τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. Επιπρόσθετα, το μισθολόγιο ξεπερνά το 70% του συνολικού εισοδήματος και το καθαρό χρέος ξεπερνά το 100% του συνολικού εισοδήματος. Με αυτά τα δεδομένα, το σωματείο έπρεπε να ετοιμάσει έκθεση η οποία να εξηγά την παρούσα κατάσταση, καθώς επίσης και την προβλεπόμενη οικονομική κατάσταση για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Έχει ετοιμαστεί κάτι τέτοιο και αν ναι δεν νομίζεται ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνεται μέσα στον απολογισμό του παρόντος Δ.Σ.;

 1. Αν οι οικονομικές καταστάσεις που μας παρουσίασαν οι Ελεγκτές του σωματείου, δεν αφορούσαν το σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ, αλλά μια άλλη επιχείρηση, θα περιλάμβανε η έκθεση τους θέμα συνεχιζόμενης δραστηριότητας του σωματείου;

Β. Οι αριθμοί σήμερα και τα οικονομικά κριτήρια της ΟΥΕΦΑ (FFP – Financial Fair Play criteria)

Στο Παράρτημα Α’ της παρούσας πρότασης, υπολογίστηκε κατά προσέγγιση, το έλλειμμα του σωματείου για σκοπούς τήρησης των κριτηρίων της ΟΥΕΦΑ. Το υπολογισθέν τελικό έλλειμμα για τη χρονιά 2011/12 ανέρχεται στις €1.924χιλ.. Εννοείτε, ότι λόγω της ελλιπής πληροφόρησης, ο τελικός αριθμός δύναται να είναι διαφορετικός, αλλά σίγουρα όχι σε σημαντικό βαθμό. Τα ερωτήματα που γεννιούνται πολλά, αλλά θα επικεντρωθώ στο ακόλουθο σημείο:

 1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο έλλειμμα για τα πρώτα δύο χρόνια επισκόπησης των οικονομικών κριτηρίων της ΟΥΕΦΑ, δεν πρέπει να ξεπερνά τα €5εκ. Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων ετών σε ότι αφορά τα έξοδα (2009/10 – €15.1εκ, 2010/11 – €13.9εκ., 2011/12 – €13.7εκ.) και το γεγονός ότι το κατά μέσο όρο συνολικό ετήσιο  εισόδημα κυμαίνεται στα €7εκ. περίπου (η εισφορά των €5εκ. που ήταν ο κυρίως λόγος αύξησης των εισοδημάτων της χρονιάς θεωρείται μεμονωμένο γεγονός), με ποιο τρόπο το σωματείο θα καταφέρει να πληροί τα σχετικά κριτήρια την παρούσα αθλητική χρονιά;

Στο Παράρτημα Β’ της παρούσας πρότασης, παρουσιάζεται ο ισολογισμός του σωματείου (οι αριθμοί της χρονιάς 2011/12 δύναται να μην είναι ακριβείς αλλά και πάλι οι διαφορές δεν θα πρέπει να είναι ουσιώδης). Η εικόνα είναι άκρως ανησυχητική. Πέραν της υποχρέωσης του προαναφερθέν μέγιστου ποσού ελλείμματος για τα πρώτα δύο χρόνια επισκόπησης, το σωματείο θα πρέπει να δώσει περισσότερες εξηγήσεις για τους πιο κάτω αριθμοδείκτες:

 1. Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας,

 2. Αρνητικό αποθεματικό: 2011/12 – €19.9εκ. (2009/10 – €11.7εκ. 2010/11 – €17.9εκ.),

 3. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 30/06/2012: 31/05/2012 – €12.5εκ.

 Ίσως οι αριθμοί και η ανάλυση τους, για πολλούς να αποτελούν ψιλά γράμματα. Πιθανόν κάποιους άλλους να τους έχουν κουράσει. Νιώθω όμως ότι ο κάθε Ομονοιάτης πρέπει να είναι κοινωνός του μεγέθους του προβλήματος για να πάρει μέτρα σήμερα, ούτως ώστε το σωματείο μας να μην έχει την ίδια κατάληξη άλλων ιστορικών σωματείων όπως είναι η Ρειντζέρς Σκωτίας, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, η ΑΕΚ Αθηνών, ο ΠΑΟ και πολλά άλλα.

Νικόλας Χριστοδούλου

Ανεξάρτητος Υποψήφιος

Παράρτημα Α:

pinakas 1

Παράρτημα Β:

pinakas 2