Βήμα Φιλάθλου: Έκκληση προς όλους


Βήμα Φιλάθλου

Ρε παιθκιά προχωρούμε με μαθηματική ακρίβεια προς τον κρεμό.. Τα πολλά λόγια εν φτώχια. Έχουμε και λέμε:

1) 17 εκατομμύρια χρέος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ προς τον Μιλτή:
Τούτα που λέμεν μεταξύ μας για παρυορκάν, ότι τάχα εν θα τα ζητήσει ο Μιλτής, εν μαλακίες του τετραγώνου.. Ναι μεν ΕΝ θα τα ζητήσει, τούτον εν σημαίνει ότι εν θα επιδιώξει να τα αρπάξει αν κάμουμεν επιτυχίες σαν ΟΜΟΝΟΙΑ. Άρα τούτον σημαίνει, ότι τζιαι στους ομίλους να περάσει η ΟΜΟΝΟΙΑ, τα έσοδα θα είναι πενταροδεκάρες, επειδή ο Μιλτής θα τους βάλει σίουρα σιέριν για να αναπληρώσει τα χαμένα.

2) 8 εκατομμύρια χρέος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε τρίτους:
Ότι πέτρα σηκώσεις που την Λευκωσία ως την κεντρική Ευρώπη γράφει ΟΜΟΝΟΙΑ που κάτω. Εκτός που εν αντροπή για την ΟΜΟΝΟΙΑ, υπάρχουν κίνδυνοι τεράστιοι για την ομάδα μας.

Κοπέλια το θέμαν εν πολλά σοβαρό. Ο Μιλτής εν άξιος να μείνει στο πόστο του ώσπου να πεθάνει. Όσο μεινίσκει παραπάνω εννα δρατζιάζει, παραπάνω μαλακίες σπασμοδικές εννα κάμνει, γιατί πολλά απλά έπαιξεν “καθαρόν κουμάριν” με την ΟΜΟΝΟΙΑ τζι έχασεν λίρες πολλές (που την κκελλέν του φυσικά). Εν εν καθόλου τυχαίον, ότι ενώ διαλαλεί πως εν κατέχει που μάππαν, μάσιεται να κάμει μόνος του μεταγραφές τζιαι νεκατώννεται στα χωράφκια του Λάρκου.

Ακούω τζιαι θκιαβάζω πολλά φιλότιμες κουβέντες μες τες διάφορες συζητήσεις του φόρουμ, θκιαβάζω τζιαι ότι βάλει η Θύρα 9, ΑΛΛΑ κοπέλια με τες φωνές εν τζιαι να φύει ο Μιλτής. Το μυστικόν εν οι λίρες, γιατί ο Μιλτής εν τες λίρες που θωρεί τζιαι όι το καλόν της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Πρέπει να γίνει ένας διακανονισμός, να βρεθούν λεφτά “ΕΧΤΕΣ” αν είναι δυνατόν, να του τα δώσουμε τζιαι να μας αφήκει να πνάσουμεν.

Τζαι το πιο κύριο αλάνια μου, αν φύει ο Μιλτής τζιαι εν υπάρχει άλλος με χρήμα να αναλάβει, τότε επατήσαμεν την. Πρέπει να βρεθούν τα λεφτά, να σβηστούν τα “πασιά πασιά” που τα χρέη, για να μπορούν να εξευρεθούν πιθανοί παράγοντες να βάλουν το σιέριν μες την πούγκαν τους.

Τέλος, προχωρώ τζι έναν βήμαν πιο κάτω τζιαι κάμνω σας μιαν ανοιχτήν πρόσκληση, που ελπίζω να έβρει ανταπόκριση. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοιχτεί ένας λοαρκασμός σε μιαν τράπεζαν, που μιαν επιτροπή που απλούς ΟΜΟΝΟΙΑΤΕΣ. Μες τούτον τον λοαρκασμόν θα μπορεί ο κάθε ΟΜΟΝΟΙΑΤΗΣ να προσφέρει όσα μπορεί προς απόσβεσην του χρέους, ξεχωριστά που σήζον τίκετς, εισιτήρια, καππελλούθκια κτλ κτλ.. Να γίνει ένας έρανος για την ΟΜΟΝΟΙΑ. Ο καθένας να βάλλει όσα μπορεί.. 5, 10, 15, 20 Ευρώ.. Το κάθε σεντ μετρά. Εν εύκολο να γίνει τούτο το πράμα.

Παιθκιά εκαταντήσαμεν να μεν τζοιμούμαστεν τες νύχτες με τούτα ούλλα που γίνονται. Καταλαβαίνω τον πόνο του καθενού, τον εγωισμόν σας, το ασσιχτίρισμαν που σας πιάνει κάθε μέρα με τα πράματα που φκαίνουν προς τα έξω. Κακά τα ψέματα, μόνον εμείς μπορούμε να σώσουμε την ΟΜΟΝΟΙΑ μας που τούτα ούλλα.

Σας παρακαλώ ειλικρινά να σκεφτείτε τούτον που σας λέω για τον έρανο που σκέφτουμαι να οργανώσω, θέλω την βοήθεια (οικονομική και μη) τζιαι την στήριξην σας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο μόνος τρόπος να προσεγγίσουμε νέα πρόσωπα είναι να σβηστούν τα μεγάλα χρέη. Τα χρέη μόνο εμείς μπορούμε να τα σβήσουμεν. Όσοι είσαστε Κύπρο τζιαι μπορείτε να επικοινωνήσετε με ματσωμένους ΟΜΟΝΟΙΑΤΕΣ που θα μπορούσαν να βάλουν κάτι παραπάνω, κάμετε το να χαρείτε.


Grüner♣ Kapitän☭ | Βήμα Φιλάθλου | [email protected]